Arbete

Mona Education

En stöd för dig som är ny o Sverige

 

Samhällsintroduktion

Leva och bo i Sverige

 

En god start nivå när du är ny i Sverige. Vi tror att en tydlig förståelese för samhället är en bra grund för att vidare planera sin framtid.

Utbildning

Studievägledning

Livslångt lärande sker under hela livet. Här är den svenska språket huvudämnet. Att komunnicera på Svenska öppnar många dörrar till både vidare utbildning och arbete.

Arbete

Yrkesvägledning

Hur söker man arbete i Sverige, vilka vägar finns det till jobb? Vi stödjer dig med jobb sökandet och vägen till självförsörjande.